Cel puțin 10 locuri bugetate pentru tinerii cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament

Cel puțin 10 locuri bugetate pentru tinerii cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament

Acum educaţia este universală, aşa că trebuie să facem selecţii pentru a găsi căi şi metode ale sistemului educaţional, de la grădiniţă până la nivelul universitar, de a conştientiza aceste lucruri bune, valorile, valorile interioare”, spunea Dalai Lama.

Suplinirea locurilor bugetate pentru studii superioare gratuite absolvenților cu diplomă de bacalaureat ce provin din categorii sociale vulnerabile, precum tinerii din centrele de plasament reprezintă o facilitate pentru aceștia. Astfel, ei au oportunitatea continuării studiilor, ceea ce ar spori șansele de a se integra pe piața muncii, dar și calitatea pregătirii lor.

Crește performanța și competitivitatea sistemului național de învățământ superior

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale prevede că “Instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universitățile le redistribuie către ceilalți candidați “.

Acest mecansim de sprijinire al studenților ar putea contribui la creșterea performanței și competitivității sistemului național de învățământ superior, dar și la creşterea resurselor pentru cercetare.

Crearea unui cadru legislativ stabil – o abordare eficientă

Este adevărat că, în oferta educațională pentru anul 2017-2018 a universităților românești, se regăsesc o serie de scutiri de la plata taxei de înscriere pentru admitere. Astfel, cei care doresc să se înscrie la o facultate, trebuie să facă dovada că se află în plasament, în baza unei adeverințe care atestă acest fapt și să o atașeze la dosar.

Legislația actuală prevede că instituțiile de învățământ superior pot acorda cel puțin un loc la buget tinerilor care provin din sistemul de protecție specială. NU și suficient! Din acest motiv, a fost nevoie de crearea unui cadru legislativ stabil, clar și eficient, care să vină în ajutorul absolvenților cu diplomă de bacalaureat ce provin din aceste medii vulnerabile.

Propunerea legislativă încurajează un comportament proactiv pe piața muncii

Prin acest sistem de legiferare se asigură un învățământ echitabil, fiind permis accesul în universități a mai multor tineri și sunt eliminate discrepanțele în ceea ce privește modul în care sunt sprijiniți aceștia în continuarea parcursului educațional în unitățile de învățământ superior.

Scopul acestei propuneri legislative este să încurajeze un comportament proactiv pe piața muncii a tinerilor din centrele de plasament și să creeze cadrul propice pentru o dezvoltare modernă a mediului economico-social din România.

Având o abordare constructivă în ceea ce privește susținerea studenților proveniți din medii reprobabile, de a-și continua studiile, dar și beneficiile aduse învățământului superior, nu pot conchide decât că aceste măsuri sunt menite să asigure un progres fundamental pentru societatea noastră.

„Şcoala a fost întotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor tradiţiei de la o generaţie la cea următoare”, spunea Albert Einstein.

Foto: pixabay.com

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *