Un nou început pentru învățământul profesional din România

Un nou început pentru învățământul profesional din România

Susținerea dezvoltării învățământului profesional dual prin reînființarea școlilor de meserii și a Centrului național de învățământ reprezintă o prioritate pentru Programul de Guvernare PSD-ALDE.

Învățământul profesional, în special cel dual este foarte important pentru dezvoltarea economică a României!

Potrivit modificărilor aduse la Legea Educației Naționale, învățământul dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cuprinde următoarele caracteristici: „este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.”

Numărul de elevi înscriși în învățământul dual a crescut!

Ministerul Educației Naționale promovează învățământul profesional dual, o formă de învățământ profesional cu o rată mai ridicată de inserție pe piața muncii și o implicare mai mare a agenților economici.

Conform statisticilor, numărul de elevi care s-au înscris în învățământul profesional dual s-a majorat. Astfel, dacă în anul școlar 2017-2018 numărul de elevi era de 2.568, în anul școlar 2018-2019, numărul a crescut la 4.110 de elevi.

Elevii care aleg învățământul profesional dual – în avantaj

Avantajul elevilor care aleg învățământul dual este acela că, pe lângă bursa profesională lunară de 200 de lei subvenționată de la bugetul de stat, angajatorii oferă și ei o bursă între 200 și 600 de lei, dar și alte facilități: echipament, masă, transport, cazare.

Copiii beneficiază  de un număr sporit de stagii de practică, fiind instruiți de către specialiștii firmelor cu care încheie contracte individuale de practică.

Implicarea operatorilor economici în formarea profesională a elevilor este una puternică și constă în asigurarea resurselor umane și materiale necesare formării acestora, echipamente de lucru și protecție, evaluare curentă și examene de certificare a competențelor dobândite.

Îmbinarea studiilor cu serviciul este o provocare pentru elevi!

Foarte mulți elevi care termină clasa a VIII-a aleg învățământul profesional dual. Îmbinarea studiilor cu serviciul reprezintă pentru elevi o provocare, dar și o motivare în același timp.

De asemenea, ei au posibilitatea ocupării unui loc de muncă imediat după absolvirea celor 3 ani de stagiu, direct la angajatorul cu care au avut contractul de practică, ceea ce reprezintă un mecanism de adaptare a competențelor cerute de piața muncii.

Mă bucur că România reușește să aibă un învățământ profesional dual, o alternativă educațională de succes și la mare căutare în rândul tinerilor, o forță de muncă bine calificată pentru companiile, fabricile și uzinele din țara noastră.

                                                                                                       

                                                                                                          Foto: pixabay.com

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *